6.23. Tradicija i suvremenost Azije

Uvod

  • poticanje znatiželje

Pogledajte videozapis.
Je li život Indijaca više tradicionalan ili suvremen? Po čemu to zaključujete?

Glavni dio sata

  • naučiti pojmove: stare kulture i civilizacije, suvremenost
  • analiza grafičkih priloga, čitanje geografske i tematske karte
  • pažljivo slušanje i bilježenje, aktivni razgovor

Pogledaj prezentaciju.

Završni dio sata

  • formalno vrednovati aktivnost učenika

Igra Geoguessr: Azija


Sažetak