6.14. Geografski smještaj i položaj, more i obale, reljef Azije (p)

😉

Tijek nastavnog sata

Vježba za ponavljanje, pogledaj radni materijal.

Zadatak za provjeru geografskih vještina

 1. Koristi online enciklopediju http://proleksis.lzmk.hr/drzave-svijeta/
 2. Odaberi državu Azije koja počinje početnim slovom tvoga imena ili prezimena.
 3. U online enciklopediji pronađi podatke za
  1. broj stanovnika
  2. površinu države
  3. gustoću naseljenosti (ili izračunaj)
  4. stopu rodnosti / nataliteta (napiši ‘nema’ ako nema podatka)
  5. stopu smrtnosti / mortaliteta (napiši ‘nema’ ako nema podatka)
  6. prirodnu promjenu stanovnika (ili izračunaj)
 4. Podatke pošalji putem online obrasca.

7 bodova = odličan (5)
6 bodova = vrlo dobar (4)
5 bodova = dobar (3)
4 i 3 boda = dovoljan (2)
0, 1, 2 boda = nedovoljan (1)