7.12. Klimatska i vegetacijska područja

Uvod

Pogledaj video zapis (meduza.carnet.hr).

Obrada

Tipovi klime u Europi (odlomak članka Europa u Proleksis enciklopediji)

Klimatski dijagrami (klimadiagramme.de)

Analiza tematske karate

Upute za rad u skupinama:

 • rad na platformi Loomen
 • rad u pet skupina
  • 1. sredozemna klima
  • 2. umjereno topla vlažna klima
  • 3. vlažna snježno-šumska klima
  • 4. stepska klima
  • 5. klima tundre
 • skupina radni na Google Disku, otvara Prezentaciju i obrađuje određeni tekst u udžbeniku i radi sažetak odabrane klime prema sljedećim uputama:
  • prostor prostiranja klime uz kartu
  • obilježja klime (temperatura, padaline) uz klimatski dijagram
  • biljna zajednica (vegetacija) sa slikom
 • razmjena znanja unutar skupine, podijeliti rad s učiteljicom

Kriteriji ocjenjivanja

Ponavljanje

Igramo kviz Kahoot.

Geobilježnica