7.07. Preoblikovanje reljefa

Tijek nastavnog sata

Gledanje video isječaka i opisivanje procesa.

  1. Kakav je oblik korita rijeka na višim prostrima? Objasni postanak.
  2. Što je kanjon? Kako je nastao?
  3. Kako se oblikuje dolina rijeke u nižim prostorima?
  4. Kakvog je oblika ledenjačka dolina? Kako je nastala ledenjačka dolina?
  5. Objasni što su morena, fjeld i fjord?
  6. Opiši kako mlat valova utječe na stijene.
  7. Kako nastaje zaljev, a kako klif?
  8. Kako su nastali lesni (praporni) nanosi?
  9. Kako nastaje krški reljef?
  10. Nabroji i opiši površinske i podzemne krške oblike.

Odgovori na pitanja ovdje.

 

GeoBilježnica