6.04. Broj stanovnika se mijenja (kretanje broja stanovnika)

Uvod

  • poticanje znatiželje i najava

Može li se promijeniti broj stanovnika nekog mjesta, a da se nitko ne rodi niti umre?


Glavni dio sata

  • naučiti pojmove: rodnost, smrtnost, prirodna promjena, migracije
  • čitanje tematske karte
  • usmeno i pisano izražavanje

Pogledaj video zapis.

Pogledaj radni materijal.


Završni dio sata

  • primjena naučenog
  • formativno vrednovati uspjeh u igri

GeoBilježnica