8.12. Granice koje spajaju i razdvajaju (Veličina, granice i oblik teritorija)

Stranice udžbenika: 34. – 38.

Rad u aplikaciji Nearpod.


GeoBilježnica