6.55. Sjedinjene Američke Države

Uvod

  • poticanje znatiželje

Zašto su Sjedinjene Američke Države gospodarska, politička i vojna velesila svijeta?

Glavni dio sata

Prezentacija

Radni materijal.

Napiši zaključak na Padlet.

Zaključni dio sata

Pregled radova u Padletu, upis bodova.

Sažetak