8.48. Primorska Hrvatska – ponavljanje

Uvod

  • najava sata

Dogovor o provjeri znanja.

Glavni dio sata

  • ponoviti temeljne pojmove

Vježba za provjeru znanja.

Kviz Kahoot.

Završni dio sata

  • formalno vrednovanje

Nagraditi uspješne u Edmodu.