6.46. Geografski položaj, podjela, reljef i vode Amerike – ponavljanje

Uvod

  • najava nastavnog sata
  • dogovor o radu

 

Glavni dio sata

  • ponoviti ključne pojmove (geografska otkrića Amerike,europska kolonizacija, podjela Amerike, umjetni kanal, gejzir)

 

Kviz Kahoot – Amerika1

Igra PurposeGames:

-za majstore

-za prijatelje

Završni dio sata

Nagraditi uspješne bodovima u Edmodu.