7.03. Pojam Europe

18/19

Uvod

Što je kontinent? Vrijedi li ta definicija za sve kontinente?


Glavni dio sata


Završni dio sata

GeoBilježnica