Geografija 8

Loomen za 8. razred (GEO8)

Vježbe za provjeru znanja


Rujan

8.01. Geografija u 8. razredu – uvodni sat
8.02. Ponavljanje znanja 7. razreda – ponavljanje
8.03. Geografska širina i dužina, smještaj Hrvatske  – obrada
8.04. Uporaba GPS prijemnika. Geografski smještaj – vježba i ponavljanje
8.05. Topografske karte – obrada
8.06. Primjena topografskih karata – obrada i ponavljanje

Listopad

8.07. GIS i karte na internetu – obrada
8.08. Geografske karte i orijentacija – ponavljanje
8.09. Hrvatska u Europskoj uniji i međunarodnim integracijama – obrada, GOO
8.10. Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna zemlja – obrada
8.11. Hrvatska i svijet. Republika Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna zemlja  – ponavljanje
8.12. 
Geoprometni položaj Hrvatske – obrada
8.13. 
Veličina, granice i oblik teritorija – obrada
8.14. 
Regionalizacija Hrvatske (Geografska raznolikost Hrvatske) – obrada
8.15./16. Geografske karte i orijentacija. Opća obilježja Hrvatske – ponavljanje i provjera

Studeni

8.15./16. Geografske karte i orijentacija. Opća obilježja Hrvatske – ponavljanje i provjera
8.17. Nizinski, ravnjački i brdski reljef Hrvatske – obrada
8.18. Sredogorja, gore i planine, obalni i podmorski reljef – obrada
8.19. Reljef Hrvatske – ponavljanje
8.20.  Klimatski faktori i elementi koji utječu na klimu Hrvatske – obrada
8.21.  Tipovi klime, tla i biljni svijetu Hrvatskoj – obrada
8.22. Ekološki problemi u Hrvatskoj – obrada
8.23. Klima i ekološki problemi – ponavljanje

Prosinac

8.24. Rijeke Hrvatske – obrada
8.25. Jezera i močvare Hrvatske – obrada
8.26. Rijeke i jezera Hrvatske – ponavljanje
8.27.  Prirodno-geografska obilježja Hrvatske – provjera
8.28. Veličina i prostorni raspored hrvatskog stanovništva (Stanovništvo – broj i razmještaj) – obrada
8.29. Znanja i vještine I. polugodišta – usustavljanje

Siječanj

8.30. Stanovništvo Bjelovarsko-bilogorske županije – obrada
8.31. Zbog čega hrvatsko stanovništvo stari (Biološka struktura) – obrada
8.32. Bogatstvo i različitost hrvatskog stnavništva (Nacionalna, vjerska struktura, gospodarska struktura) – obrada, GOO
8.33. Strukture stanovništva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – vježba
8.34. Prostorno kretanje stanovništva – obrada
8.35. Prirodno i prostorno kretanje stanovništva – ponavljanje
8.36. Društveno-geografska obilježja Hrvatske – provjera
8.37. Jadransko more – obrada

Veljača

8.38. Jadransko more – ponavljanje
8.39. Poljoprivreda, ribarstvo i proizvodnja soli – obrada
8.40. Industrija, energetika i pomorstvo – obrada
8.41. Gospodarstvo Primorske Hrvatske – ponavljanje
8.42. Prirodna baština Primorske Hrvatske – obrada
8.43. Kulturno-povijesna baština Primorske Hrvatske – obrada

Ožujak

8.44. Prirodna i kulturna baština Primorske Hrvatske – ponavljanje
8.45. Turizam Primorske Hrvatske – obrada
8.46. Naselja Primorske Hrvatske – obrada
8.47. Primorska Hrvatska – ponavljanje
8.48. Primorska Hrvatska – provjera
8.49. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – obrada
8.50. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – izrada prezentacije – obrada
8.51. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – izlaganje učenika – ponavljanje
8.52. Gospodarstvo Gorske Hrvatske – obrada

Travanj

8.53. Naselja Gorske Hrvatske – obrada
8.54. Gorska Hrvatska – vježba na karti – ponavljanje
8.55. Promet i energetika Nizinske Hrvatske – obrada
8.56. Industrija i industrijska područja Nizinske Hrvatske – obrada
8.57. Industrija, energetika i promet Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.58. Poljoprivreda Nizinske Hrvatske – obrada
8.59. Gospodarstvo Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.60. Prirodna baština Nizinske Hrvatske – obrada
8.61. Kulturno-povijesna baština Nizinske Hrvatske – obrada

Svibanj

8.62. Prirodna i kulturna baština Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.63. Turističke mogućnosti Nizinske Hrvatske – obrada
8.64. Naselja Nizinske Hrvatske – obrada
8.65. Turizam i naselja Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.66. Gorska i Nizinska Hrvatska – ponavljanje
8.67. Gorska i Nizinska Hrvatska – provjera
8.68. Zavičaj – obrada

Lipanj

8.69. Zavičaj – obrada
8.70. Zavičaj – ponavljanje
8.71. Znanja i vještina 8. razreda – usustavljanje
8.72. Znanja i vještine 8. razreda – zaključivanje ocjena