Geografija 8

Loomen za 8. razred (GEO8)

Vježbe za provjeru znanja


Rujan

8.01. Geografija u 8. razredu – uvodni sat
8.02. Geografska širina i dužina, smještaj Hrvatske  – obrada
8.03. Uporaba GPS prijemnika. Geografski smještaj – vježba i ponavljanje
8.04. Izazovi moga zavičaja na topografskoj karti (Topografske karte) – obrada
8.05. Primjena topografskih karata – obrada i ponavljanje
8.06. GIS i karte na internetu – obrada
8.07. Geografske karte i orijentacija – ponavljanje
8.08. Hrvatska u Europskoj uniji i međunarodnim integracijama – obrada, GOO

Listopad

8.09. Hrvatski identitet (Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna zemlja) – obrada
8.10. Hrvatska i svijet. Republika Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna zemlja  – ponavljanje
8.11. 
Geoprometni položaj Hrvatske – obrada
8.12. 
Granice koje spajaju i razdvajaju (Veličina, granice i oblik teritorija) – obrada
8.13. 
Regionalizacija Hrvatske (Geografska raznolikost Hrvatske) – obrada
8.14./15. 
Geografske karte i orijentacija. Opća obilježja Hrvatske – ponavljanje i provjera
8.16. 
Nizinski, ravnjački i brdski reljef Hrvatske – obrada

Studeni

8.17. Sredogorja, gore i planine, obalni i podmorski reljef – obrada
8.18. Reljef Hrvatske – ponavljanje
8.19.  Klimatski faktori i elementi koji utječu na klimu Hrvatske – obrada
8.20.  Tipovi klime, tla i biljni svijetu Hrvatskoj – obrada
8.21. Ekološki problemi u Hrvatskoj – obrada
8.22. Klima i ekološki problemi – ponavljanje
8.23. Rijeke Hrvatske – obrada
8.24. Jezera i močvare Hrvatske – obrada

Prosinac

8.25. Rijeke i jezera Hrvatske – ponavljanje
8.26.  Prirodno-geografska obilježja Hrvatske – provjera
8.27./28. Veličina i prostorni raspored hrvatskog stanovništva (Stanovništvo – broj i razmještaj) – obrada
8.29. Zbog čega hrvatsko stanovništvo stari (Biološka struktura) – obrada
8.30. Znanja i vještine I. polugodišta – usustavljanje

Siječanj

8.31. Bogatstvo i različitost hrvatskog stnavništva (Nacionalna, vjerska struktura, gospodarska struktura) – obrada, GOO
8.32. Strukture stanovništva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – vježba
8.33. Strukture stanovništva Hrvatske – ponavljanje
8.34. Prostorno kretanje stanovništva – obrada
8.35. Prirodno i prostorno kretanje stanovnika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – vježba
8.36. Prirodno i prostorno kretanje stanovništva – ponavljanje

Veljača

8.37. Društveno-geografska obilježja Hrvatske – provjera
8.38. Jadransko more – obrada
8.39. Jadransko more – ponavljanje
8.40. Poljoprivreda, ribarstvo i proizvodnja soli – obrada
8.41. Industrija, energetika i pomorstvo – obrada
8.42. Gospodarstvo Primorske Hrvatske – ponavljanje
8.43. Prirodna baština Primorske Hrvatske – obrada
8.44. Kulturno-povijesna baština Primorske Hrvatske – obrada

Ožujak

8.45. Prirodna i kulturna baština Primorske Hrvatske – ponavljanje
8.46. Turizam Primorske Hrvatske – obrada
8.47. Naselja Primorske Hrvatske – obrada
8.48. Primorska Hrvatska – ponavljanje
8.49. Primorska Hrvatska – provjera
8.50. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – obrada
8.51. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – izrada prezentacije – obrada
8.52. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – izlaganje učenika – ponavljanje

Travanj

8.53. Gospodarstvo Gorske Hrvatske – obrada
8.54. Naselja Gorske Hrvatske – obrada
8.55. Gorska Hrvatska – vježba na karti – ponavljanje
8.56. Promet i energetika Nizinske Hrvatske – obrada
8.57. Industrija i industrijska područja Nizinske Hrvatske – obrada

Svibanj

8.58. Industrija, energetika i promet Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.59. Poljoprivreda Nizinske Hrvatske – obrada
8.60. Prirodna baština Nizinske Hrvatske – obrada
8.61. Kulturno-povijesna baština Nizinske Hrvatske – obrada
8.62. Prirodna i kulturna baština Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.63. Turističke mogućnosti Nizinske Hrvatske – obrada
8.64. Naselja Nizinske Hrvatske – obrada
8.65. Turizam i naselja Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.66. Gorska i Nizinska Hrvatska – ponavljanje

Lipanj

8.67. Gorska i Nizinska Hrvatska – provjera
8.68. Zavičaj
8.69. Znanja i vještina 8. razreda – usustavljanje
8.70. Znanja i vještine 8. razreda – zaključivanje ocjena