Geografija 8

Google Čavrljanje s učiteljicom za 8. razred
Prijava s pomoću ime.prezime@skole.hr


Loomen za 8. razred (GEO8)

Vježbe za provjeru znanja


Rujan

Geografske karte i orijentacija

8.01. Geografija u 8. razredu – uvodni sat
8.02. Ponavljanje znanja 7. razreda – ponavljanje
8.03. Geografska širina i dužina, smještaj Hrvatske  – obrada
8.04. Uporaba GPS prijemnika. Geografski smještaj – vježba i ponavljanje
8.05. Topografske karte – obrada
8.06. Primjena topografskih karata – obrada i ponavljanje

Listopad

8.07. GIS i karte na internetu – obrada
8.08. Geografske karte i orijentacija – ponavljanje

Opća obilježja Hrvatske

8.09. Hrvatska u Europskoj uniji i međunarodnim integracijama – obrada, GOO
8.10. Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna zemlja – obrada
8.11. Hrvatska i svijet. Republika Hrvatska – srednjoeuropska i sredozemna zemlja  – ponavljanje
8.12. 
Geoprometni položaj Hrvatske – obrada
8.13. 
Veličina, granice i oblik teritorija – obrada
8.14. 
Regionalizacija Hrvatske (Geografska raznolikost Hrvatske) – obrada
8.15./16. Geografske karte i orijentacija. Opća obilježja Hrvatske – ponavljanje i provjera

Studeni

8.15./16. Geografske karte i orijentacija. Opća obilježja Hrvatske – ponavljanje i provjera

Prirodno-geografska obilježja Hrvatske

8.17. Nizinski, ravnjački i brdski reljef Hrvatske – obrada
8.18. Sredogorja, gore i planine, obalni i podmorski reljef – obrada
8.19. Reljef Hrvatske – ponavljanje
8.20.  Klimatski faktori i elementi koji utječu na klimu Hrvatske – obrada

Prosinac


8.21.  Tipovi klime, tla i biljni svijetu Hrvatskoj – obrada
8.22. Ekološki problemi u Hrvatskoj – obrada
8.23. Klima i ekološki problemi – ponavljanje

Siječanj

8.24. Rijeke Hrvatske – obrada
8.25. Jezera i močvare Hrvatske – obrada
8.26. Rijeke i jezera Hrvatske – ponavljanje
8.27.  Prirodno-geografska obilježja Hrvatske – provjera
8.28. Veličina i prostorni raspored hrvatskog stanovništva (Stanovništvo – broj i razmještaj) – obrada
8.29. Znanja i vještine I. polugodišta – usustavljanje

Društveno-geografska obilježja Hrvatske

8.30. Stanovništvo Bjelovarsko-bilogorske županije – obrada

Veljača

8.29. Zbog čega hrvatsko stanovništvo stari (Biološka struktura) – obrada
8.30. Bogatstvo i različitost hrvatskog stnavništva (Nacionalna, vjerska struktura, gospodarska struktura) – obrada, GOO
8.xx. Strukture stanovništva u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji – vježba
8.32. Prostorno kretanje stanovništva – obrada
8.33. Prirodno i prostorno kretanje stanovništva – ponavljanje
8.34. Društveno-geografska obilježja Hrvatske – provjera

Primorska Hrvatska

8.35. Jadransko more – obrada
8.36. Jadransko more – ponavljanje
8.37. Poljoprivreda, ribarstvo i proizvodnja soli – obrada

Ožujak

8.40. Industrija, energetika i pomorstvo – obrada
8.41. Gospodarstvo Primorske Hrvatske – ponavljanje
8.42. Prirodna baština Primorske Hrvatske – obrada
8.43. Kulturno-povijesna baština Primorske Hrvatske – obrada

8.44. Prirodna i kulturna baština Primorske Hrvatske – ponavljanje

Nastava na daljinu od 16. 3. 2020.

8.45. Turizam Primorske Hrvatske – obrada 🙂 1. lekcija
8.46. Naselja Primorske Hrvatske – obrada 🙂 2. lekcija
8.47. Primorska Hrvatska – ponavljanje 🙂 3. i 4. lekcija
8.48. Primorska Hrvatska – provjera

Gorska Hrvatska

Travanj

8.49. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – obrada 🙂 5. i 6. lekcija
8.50. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – izrada prezentacije – obrada
8.51. Prirodna i kulturna baština Gorske Hrvatske – izlaganje učenika – ponavljanje
8.52. Gospodarstvo Gorske Hrvatske – obrada 🙂 7. i 8. lekcija
8.53. Naselja Gorske Hrvatske – obrada 🙂 7. i 8. lekcija
8.54. Gorska Hrvatska – vježba na karti i ponavljanje 🙂 9. i 10. lekcija

Svibanj

Nizinska Hrvatska

8.55. Gospodarstvo Nizinske Hrvatske – obrada 🙂 11. i 12. lekcija
8.56. Industrija i industrijska područja Nizinske Hrvatske – obrada
8.57. Industrija, energetika i promet Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.58. Poljoprivreda Nizinske Hrvatske – obrada 🙂 13. lekcija
8.59. Gospodarstvo Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.60. Prirodna baština Nizinske Hrvatske – obrada 🙂 14. lekcija
8.61. Kulturno-povijesna baština Nizinske Hrvatske – obrada 🙂 15 lekcija

8.62. Prirodna i kulturna baština Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.63. Turističke mogućnosti Nizinske Hrvatske – obrada
8.64. Naselja Nizinske Hrvatske – obrada
8.65. Turizam i naselja Nizinske Hrvatske – ponavljanje
8.66. Gorska i Nizinska Hrvatska – ponavljanje
8.67. Gorska i Nizinska Hrvatska – provjera
8.68. Zavičaj – obrada

Lipanj

8.69. Zavičaj – obrada
8.70. Zavičaj – ponavljanje
8.71. Znanja i vještina 8. razreda – usustavljanje
8.72. Znanja i vještine 8. razreda – zaključivanje ocjena