Vježbe za provjeru znanja

Ovo su vježbe za ponavljanje. Ne obvezujem se da će pitanja u provjeri znanja biti ista.

6. razred

Zemlja i ljudi

Azija

Afrika

Amerika

7. razred

Opća obilježja Europe

Zapadna i Sjeverna Europa

8.razred

Geografske karte i orijentacija; Hrvatska – opći dio

Prirodno-geografska obilježja Hrvatske

Društveno-geografska obilježja Hrvatske

Primorska Hrvatska