7.63. Europska unija

Bilješke

Europska unija

  • Europska unija (EU) nastaje nakon Drugoga svjetskog rata, od 2013. godine ima 28 članica
  • sjedište joj je u Bruxellesu, a zajednička valuta više od polovice članica je euro
  • Europska zajednica za ugljen i čelik + Europska ekonomska zajednica + Europska zajednica za atomsku energiju = EU
  • država mora zadovoljiti određene kriterije da bi ušla u EU
  • glavna politička tijela:     Europsko vijeće

Europska komisija

Europski parlament

Europski sud

Vijeće ministara