7.60. Ukrajina, Bjelorusija i Moldavija

Tijek nastavnog sata

Odgovori na pitanja uz udžbenik stranice 147. – 150.