7.53. Bosna i Hercegovina, Crna Gora

Tijek nastavnog sata

Pogledaj video.

Pročitaj tekst udžbenika (129. – 132.), prouči kartu, odgovori na pitanja: