Geografija 7

Google Čavrljanje s učiteljicom za 7. razred
Prijava pomoću ime.prezime@skole.hr


Loomen za 7. razred (GEO7)

Vježbe za provjeru znanja


Rujan

Opća obilježja Europe

uku A.3.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja.
ikt C.3.2. Učenik samostalno i djelotvorno provodi jednostavno pretraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno pretraživanje informacija u digitalnome okružju.
osr A.1.4. Razvija radne navike.

7.01. Geografija u 7. razredu – uvodni sat
7.02. Ponavljanje znanja 6. razreda – ponavljanje
7.03. Pojam Europe – obrada
7.04. Veličina, geografski smještaj i položaj Europe – obrada
7.05. Pojam, veličina, geografski smještaj i položaj Europe – ponavljanje
7.06. Vrste stijena i postanak reljefa – obrada

Listopad

7.07. Preoblikovanje reljefa – obrada
7.08. Reljef Europe – ponavljanje
7.09. Razvedenost europskih obala – obrada
7.10. Obilježja i značenje voda na kopnu – obrada
7.11. Mora i obale Europe, značenje voda na kopnu – ponavljanje
7.12. Klimatski faktori i elementi – obrada
7.13. Klimatska i vegetacijska područja – obrada
7.14. Klima i vegetacija Europe – ponavljanje
7.15. Naseljavanje i etnički sastav – obrada

Studeni

7.16. Suvremena obilježja stanovništva – obrada
7.17. Stanovništvo Europe – ponavljanje

Prosinac

7.18. Gospodarstvo Europe  – obrada i ponavljanje, GOO
7.19./20. Opća obilježja Europe – usustavljanje i provjera

Države Zapadne Europe

ikt C.3.3. Učenik samostalno ili uz manju pomoć učitelja procjenjuje i odabire potrebne među pronađenim informacijama.
osr A.2.3. Razvija osobne potencijale.
uku A.3.1. Učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.

7.21. Ujedinjeno Kraljevstvo – geografska obilježja – obrada
7.22. Ujedinjeno Kraljevstvo – regionalna obilježja – obrada
7.23. Ujedinjeno Kraljevstvo – ponavljanje

Siječanj

7.24. Francuska – geografska obilježja – obrada
7.25. Francuska – regionalna obilježja – obrada
7.26. Francuska i UK – ponavljanje
7.27. Beneluks i Republika Irska – obrada
7.28. Ostale države Zapadne Europe – ponavljanje
7.29. Usustavljanje znanja 1. polugodišta – ponavljanje

Države Sjeverne Europe

goo B.3.1. Promiče pravila demokratske zajednice.
ikt C.3.1. Učenik samostalno provodi jednostavno istraživanje, a uz učiteljevu pomoć složeno istraživanje radi rješavanja problema u digitalnome okružju.

7.30.  Norveška, Švedska i Finska – obrada
7.31. Skandinavske države – ponavljanje

Veljača

7.32. Danska i Island – obrada
7.33. Baltičke države – obrada
7.34. Države Sjeverne Europe – ponavljanje
7.35. Države Zapadne i Sjeverne Europe – provjera i analiza

Države Srednje Europe

ikt D.3.1. Učenik se izražava kreativno služeći se primjerenom tehnologijom za stvaranje ideja i razvijanje planova te primjenjuje različite načine poticanja kreativnosti.
uku A.3.2. Učenik se koristi različitim strategijama učenja i primjenjuje ih u ostvarivanju ciljeva učenja i rješavanju problema u svim područjima učenja uz povremeno praćenje učitelja.
osr A.3.1. Razvija sliku o sebi.

7.36. Njemačka – geografska obilježja – obrada
7.37. Njemačka – regionalna obilježja – obrada

7.38. Njemačka – ponavljanje
7.39. Švicarska i Lihtenštajn – obrada

Ožujak

7.40. Austrija i Slovenija – obrada
7.41. Alpske države – ponavljanje
7.42. Poljska, Češka  – obrada
7.43. Slovačka, Mađarska – obrada

7.44. Kako žive stanovnici Srednje Europe – ponavljanje
7.45. Ostale države Srednje Europe – ponavljanje

Nastava na daljinu od 16. 3. 2020.

Države Južne Europe

7.46. Europsko Sredozemlje – obrada 🙂 1. lekcija
7.47. Italija – geografska obilježja – obrada 🙂 2. lekcija
7.48. Italija – regionalna obilježja – obrada 🙂 3. lekcija
7.49. Europsko Sredozemlje. Italija – ponavljanje 🙂 4. lekcija
7.50. Pirenejske države – obrada 🙂 5. lekcija

Travanj

7.51. Grčka, Malta, Albanija – obrada 🙂 6. lekcija
7.52. Ostale države Južne Europe – ponavljanje

7.53. Države Srednje i Južne Europe – provjera

Države Jugoistočne Europe

7.54. Jugoistočna Europa – obrada 🙂 7. lekcija
7.55. Crnomorske države (Rumunjska i Bugarska) – obrada 🙂 8. lekcija
7.56. Jugoistočna Europa, Rumunjska i Bugarska – ponavljanje 🙂 9. lekcija
7.57. Bosna i Hercegovina, Crna Gora – obrada 🙂 10. lekcija
7.58. Srbija, Sjeverna Makedonija i Kosovo – obrada 🙂 11. lekcija
7.59. Države Jugoistočne Europe – ponavljanje

Države Istočne Europe

Svibanj

Istočna Europa – obrada 🙂 12. lekcija
Ruska Federacija – obrada 🙂 13. lekcija
7.60. Ruska Federacija – prirodnogeografska obilježja – obrada
7.61. Ruska Federacija – stanovništvo i gospodarstvo – obrada

7.62. Ruska Federacija – ponavljanje
7.63. Ukrajina, Bjelorusija, Moldavija – obrada 🙂 14. lekcija
7.64./65. Jugoistočna i Istočna Europa – ponavljanje i provjera

Suvremena Europa

7.66. Europska unija – obrada
7.67. Hrvatska i procesi ujedinjavanja Europe – obrada, GOO
7.68. Europska unija i Hrvatska – ponavljanje

Lipanj

7.69. Promet u Europi – obrada
7.70. Nesklad u regionalnom razvoju Europe – obrada
7.71. Suvremena Europa – ponavljanje
7.72. Znanja i vještine 7. razreda – zaključivanje ocjena