7.45. Italija – geografska obilježja

Tijek nastavnog sata

Uvod

Poslušaj glazbeni video. O čemu govori?

Obrada i ponavljanje.

Pogledaj radni materijal.

 

Bilješke

Italija – geografska obilježja

  • središnji položaj i gospodarski najrazvijenija država Sredozemlja
  • unutar teritorija Italije su male države San Marino i Vatikan
  • prirodno-geografske cjeline:

1. Alpe – ledenjačka jezera i doline

2. Padska nizina – najplodniji prostor Italije (rijeka Po)

3. Apenini – mlado ulančano gorje

4. otoci Sicilija i Sardinija – vulkanizam

– klima sredozemna i umjerena topla vlažna