7.36. Njemačka – regionalna obilježja

Što ćeš naučiti

  • opisati geografske posebnosti njemačkih regija
  • imenovati i pokazati na karti veće gradove regija
  • razvijati suradnju u grupnome radu
  • razvijati digitalne vještine radom na tabletu, znati pronaći bitne i vjerodostojne činjenice na internetu

Tijek nastavnog sata

Regije Njemačke:

  1. Sjeverna Njemačka
  2. Porajnje
  3. Srednja Njemačka
  4. Južna Njemačka

ZADATAK 1.

Područje regije

Prirodna bogatstva

Gospodarske djelatnosti

Gradovi

Sjeverna Njemačka

Srednja Njemačka

Porajnje

Južna Njemačka

ZADATAK 2

Rad u skupinama po četiri člana. Svaki član izrađuje prezentaciju o jednoj od regija.

Za svaku od regija opišite:

1. Prostiranje
2. Gospodarske djelatnosti i prirodna bogatstva
3. Gradove

     – opisati značenje i posebnost gradova
– umetnuti fotografiju i potpisati je