Osmaši

Prvi sat

 1. Uz pomoć geografske karte odredi geografsku širinu i dužinu sljedećih gradova:
  1. London
  2. Moskva
  3. Sydney
 2. Koji gradovi imaju navedene geografske koordinate?
  1. 34° sjeverne geografske širine, 118° zapadne geografske dužine
  2. 34° 30′ južne geografske širine, 58° 30′ zapadne geografske dužine
  3. 40° sjeverne geografske širine, 116° 30′ istočne geografske dužine
 3. Za navedene gradove iz prvog i drugog zadatka izračunaj koliko je sati prema zonalnom vremenu, ako je u Hrvatskoj 14 sati.

Drugi sat

Prouči:

Posjeti web portal Državne geodetske uprave.

U aplikaciji otvori kao osnovnu kartu – topografsku kartu mjerila 1:25000 i izmjeri udaljenosti zamišljenog puta:

 1. Bjelovar – Narta
 2. Narta – Ivanska
 3. Ivanska – Berek
 4. Berek – Trnovitički Popovac
 5. Trnovitički Popovac – Garešnica

Pomoću TK 1: 25 000 i grafičkog mjerila

 1. Bjelovar (paviljon) – N. Plavnice
 2. N. Plavnice/ Hrgovljani – Spomen područje Barutana
 3. Barutana – Predavac
 4. Predavac – Kakinac

Odgovori